Kitaptan Alıntılar

 
* Demokrasi, beşerî hükümleri, İlâhî hükümlerin üzerine çıkarma rejimidir.

 

 
* Demokrasi, küfrün, İslâm Ümmetine sızma ve parçalama projesidir.

 

 
* Demokrasi, halkın iradesi adına, halkın inancını yaşamasını engelleyen ve yasaklayan düzenin/sistemin adıdır.

 

 
*Demokrasi, Ortadoğu’da petrol savaşlarının, batıda ahlaksızlığın, doyumsuzluğun ve tüketim çılgınlığının adıdır.

 

 
*Demokrasi, hak, hukuk ve özgürlük safsatalarıyla,batılı küresel güçlerin menfaatleri doğrultusunda,Ortadoğu’nun sınırlarının yeniden çizilmesinin adıdır.

 

 
*Demokrasi, “Ükelere demokrasi, insan hakları ve özgürlük getireceğim” diyen ve insan haklarını en fazla ihlal edenlerin rejimidir.
 

 

*Derin dünya devletinin veya batılı küresel elitlerin, “Yeni Dünya Düzeni” ni oluşturmak ve dünya zenginliklerini gasp ve talan etmek ve emperyal çıkarlarını sürdürmek için, İslâm Coğrafyasına
uzattıkları oltanın ucundaki yem, demokrasi yemidir.

 

 
*Demokrasilerde Müslümanlara sağlanan ve müsaade edilen özgürlük, Allah’a
inanma ve kişisel ibadetlerdir. Bunun dışında dininin kurallarını yaşama özgürlüğü verilmez.

 

 
*Demokratik devlet demek, parlamentolarda alınan çoğunluğun kararına göre, her inanç grubuna, aynı kanunları zorlayan ve dayatan devlet demektir.

 

 
*Demokrasilerde, siyasî önderlik dinden soyutlanır. Laik düzleme oturur. Din, gerçek fonksiyonunu kaybeder. Sembolik bir hale gelir. Din, halka hükmetmediği gibi aksine, halkın yöneticileri ve seçkinler grubu dine hükmeder.

 

 
*Yalnız, demokrasilerde varmış gibi yansıtılan eleştiri kültürü, esas İslâm’da vardır. Haksızlığa karşı muhalefet etmek İslâm’a girişte, İslâm’ın özünde ve temelinde vardır. İslâm’a girişin ilk adımı olan Kelime-i Tevhid, putları kırmayla, tabulara reddiyeyle ve yanlışlıkları sorgulamayla “Lâ ilâhe” ile başlar.

Powered by themekiller.com